• mietapieprzona
 • fastidious
 • nikotyna
 • beattman
 • Evowe
 • redstripes
 • dippi
 • LittleJack
 • pozdrawiam
 • alberta
 • gazda
 • MyBlackWings
 • malinowykisiel
 • Matijaszek
 • predictableannie
 • carly
 • puszka
 • homeless
 • majamil
 • alkochol
 • suzannekhaleen
 • daqua
 • sztukamatorka
 • gniewosadka
 • twice
 • sassygoat
 • peper
 • gosiabokiej
 • michaelle64
 • josephine
 • tortureme
 • teberlash
 • wastingmytime
 • aknatazs
 • novocaine
 • morelight
 • majewsky
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

4513 6406
Reposted fromkarahippie karahippie viaseasons seasons
2836 99e9 500
Reposted fromluksfer luksfer viapredictableannie predictableannie
9920 470a
5507 e35f
Reposted fromtgs tgs viakrolfasolek krolfasolek

December 05 2017

6667 5191 500
7792 f1f7 500
Reposted fromtfu tfu viaRainbowDash RainbowDash
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid viafreeway freeway
8296 17b0

earthlynation:

cat in the window by ella muller

Reposted fromSaturnine Saturnine viafreeway freeway
5649 a955
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
5653 cff2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaWlodara Wlodara
Reposted fromgarstki garstki viaAmericanlover Americanlover
7891 b7d3
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl