• mietapieprzona
 • fastidious
 • nikotyna
 • beattman
 • Evowe
 • redstripes
 • dippi
 • LittleJack
 • pozdrawiam
 • alberta
 • gazda
 • MyBlackWings
 • malinowykisiel
 • Matijaszek
 • predictableannie
 • carly
 • puszka
 • homeless
 • majamil
 • alkochol
 • suzannekhaleen
 • daqua
 • sztukamatorka
 • gniewosadka
 • twice
 • sassygoat
 • peper
 • gosiabokiej
 • michaelle64
 • josephine
 • tortureme
 • teberlash
 • wastingmytime
 • aknatazs
 • novocaine
 • morelight
 • majewsky
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

1709 2425
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafreska freska
4465 5af4
Reposted from3ch0 3ch0 viafreska freska

anti-femnism:

your sexuality/gender isnt a personality trait, dont water yourself down to just gay or trans its lame.

3278 dab5 500
9358 0831 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
8800 2234 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
2472 7073
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viatfu tfu
2011 b1bf
Another level of comfort.
Reposted fromwyimaginowana-iguana wyimaginowana-iguana viatfu tfu
0024 188b
Reposted fromkrzysk krzysk
6224 6b51 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafreska freska

June 27 2017

5943 d7ad
Reposted fromepi epi viabojaniewiem bojaniewiem
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako vialonelyheartsclub lonelyheartsclub

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....
4603 fe24
0548 44c4
Reposted fromyourdemise yourdemise viaflauschfisch flauschfisch
1124 1a44 500
2019 6446 500

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaalliwantisyou alliwantisyou
9540 c878
Dbajcie o swoje kobiety. Nigdy nie myślcie, że zdobyliście je w całości i na zawsze. Nie ma na zawsze. Każdego dnia jest na dziś.
3217 47a2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl